HET OUDERCOMITÉ

Enthousiaste ouders & leerkrachten

Het oudercomité is een team van enthousiaste ouders en leerkrachten die, naast de gewone dagtaak, tijd willen vrijmaken voor de organisatie van diverse activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat en daarmee de kinderen op het Spijker ten goede komen. De activiteiten die het oudercomité organiseert en ondersteunt zijn gericht op drie aandachtsgebieden.

AANDACHTSGEBIEDEN

Het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school

We streven ernaar ouders, vanuit hun eigen opvoedingsverantwoordelijkheid, bij de school te betrekken. Onderwerpen die van belang zijn vanuit de oudergroep worden bespreekbaar gemaakt met de directeur en leerkrachten. Er zijn avonden waar een gastsprekers diverse thema’s behandelen. Waar nodig verlenen we steun aan initiatieven van de school op zowel praktische als financieel vlak. Voorbeelden zijn hulp bij het leerkrachtenfeest, carnaval, het schoolfeest, het sinterklaasfeest, de kerstmarkt, de ontbijtmanden en de open deur. Door samen te werken met de school dragen we bij aan een goed schoolklimaat.

Ouders samen brengen en de onderlinge contacten stimuleren

Of het nu is als helpende hand, actief lid of als deelnemer aan een oudercomité activiteit, het oudercomité biedt kansen genoeg om met andere ouders in contact te komen. U kunt zich aanmelden als helpende hand. Dan weten we dat we u mogen contacteren om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens een van de geplande activiteiten tijdens het schooljaar. Vele handen maken nu eenmaal werk licht! Er is ook de mogelijkheid om actief lid te worden van het oudercomité. Dan hopen we u terug te zien tijdens onze vergaderingen en rekenen we ook op u om uw schouders te zetten onder de voorbereiding van onze activiteiten. Ook hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Uiteraard zien we u ook graag als deelnemer bij een van onze activiteiten terug, zoals de herfstwandeling, de spijkerquiz of op een thema avond met gastspreker.

Het genereren van opbrengsten die de kinderen op het Spijker ten goede komen.

Door het organiseren van oudercomité activiteiten is het mogelijk opbrengsten te genereren die de kinderen op het Spijker ten goede komen. Het Spijker heeft concrete plannen om de speelplaatsen van de kleuterschool en de lagere school een grondige opknapbeurt te geven. Komend schooljaar zullen de eerste activiteiten, waarvan een deel ook door het oudercomité wordt bekostigd, in gang worden gezet.

OUDERCOMITÉ

Robert Schmidt (eerste aanspreekpunt)
Leen Van Crombrugge (financiën)
Bruno de Mulder
Tinne Verheyen

ENTHOUSIAST?

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich graag aanmelden als helpende hand of actief lid, of heeft u een vraag ?

spijkerteam@gmail.com