ONZE SCHOOL

Basisschool in Hoogstraten

Het verheugt ons dat u interesse toont voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind binnen onze school. Het schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Hopend op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school, danken we u nu reeds voor de getoonde interesse in onze school.

ONZE MISSIE

Hoogstraten is een bruisende stad! Het biedt de school en onze kinderen veel kansen. Er zijn veel jonge of oudere mensen die graag in Hoogstraten komen/blijven wonen en daar hun leven willen opbouwen. Wij willen onze leerlingen klaarstomen voor het leven in Hoogstraten en daarbuiten: blijven we graag in ons gezellige/mooie stadje of spreiden we onze vleugels en trekken we de wijde wereld in?

Daarnaast streven we naar een optimale samenwerking tussen de leerkrachten waarbij elke collega in zijn kracht kan staan en we de ontwikkelingskansen van alle kinderen verhogen.

ONZE VISIE

Groei, creativiteit, diversiteit, weerbaarheid en vooral veel warmte vormen de kern van onze visie. Samen met heel het schoolteam van Spijker willen we daar aan werken. We hebben onze werking in een muzikaal getinte metafoor gegoten:

‘t Zijn niet de noten, ’t is de melodie !

Op basisschool Spijker lopen de kinderen rond als muzieknoten doorheen een prachtig lied. De leerkrachten zijn de muzikanten die elk op hun manier hun instrument bespelen zodat we de muziek elke keer weer mooier kunnen laten klinken. De dirigent, onze directeur, stuurt en begeleidt de muzikanten zodat ze hun instrumenten telkens weer schitterend laten klinken. Elke noot klinkt mooi! Maar als we ze samen laten klinken, dan begint de magie.

Diversiteit

Veel verschillende muzieknootjes maakt het interessant en mooi. Het verschil in onze kinderen en leerkrachten maakt dat iedereen zijn eigenheid heeft en dat iedereen zijn plaatsje krijgt in ons Spijkerlied.

Creativiteit

Geen nieuwe liedjes zonder creativiteit. Wat een heerlijk gevoel om omver geblazen te worden door een lied dat je grijpt en niet meer los laat. Creativiteit vormt de basis van innovatie en vooruitgang. We willen onze leerlingen leren hun talenten en creativiteit te gebruiken. Een gezonde samenwerking tussen ervaring en vernieuwing. Onze liedjes hebben een stevige basis en een sterke structuur. Maar er zal altijd ruimte zijn frisse, nieuwe, creatieve elementen. Net zoals bij een gitaarsolo in een rocklied: De aandacht gaat even naar een individu, maar altijd met als functie het volledige lied beter te maken.

Groei

Muziek leren spelen gebeurt stap voor stap. Heel erg klein beginnen zodat je later kan groeien tot mooie liederen en prachtige symfonieën. Het is aan onze leerkrachten om samen met de ouders te werken aan deze stappen. We moeten onze kinderen de goesting geven om telkens die stap verder te zetten.

Warmte

Muziek speelt een rol in het leven van elke persoon. Iedereen heeft wel een lied of een muziekstuk waar hij/zij zich verbonden mee voelt. Muziek brengt gevoelens en herinneringen naar boven. Muziek brengt ook mensen samen. Het zorgt voor verbondenheid tussen de mensen. Er is niets zo leuk als samen zingen en bewegen op de muziek die we graag horen. Wij willen een school zijn waarbij onze kinderen ook dat warme gevoel krijgen. Ze voelen zich verbonden met onze juffen, meesters en elkaar.

Weerbaarheid

Samen staan we sterk. Een muzieknoot op zich stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Ook al is het mooi en heeft het zijn eigenheid. Een muzieknoot heeft nood aan andere muzieknoten om zich heen. Samen vormen zij mooie, krachtige melodieën die weerbaar zijn en die de tand des tijds kunnen doorstaan. Krachtige samenwerkingen en mooie melodieën zullen nooit vergeten worden.

INFOBROCHURE

Download de brochure door te klikken op het icoontje.

SCHOOLREGLEMENT

Download het reglement door te klikken op het icoontje.

INTERNAAT Spijker

We verwijzen u graag door naar de website van het Internaat Spijker.

INTERNAAT KS

We verwijzen u graag door naar de website van het internaat van het Klein Seminarie.