ONZE SCHOOL

Basis- & kleuterschool in Hoogstraten

Het verheugt ons dat u interesse toont voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind binnen onze school. Het schoolteam zal alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Hopend op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school, danken we u nu reeds voor de getoonde interesse in onze school.

ONZE VISIE

De Zusters Ursulinen zijn de stichters van de kinderdagverblijven en de scholen van VZW Spijker.

We willen de kinderen vormen tot zelfstandige, verantwoordelijke en gelukkige volwassenen. We hebben aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en stimuleren tot maatschappelijk engagement. We staan open en hebben respect voor andere meningen en overtuigingen. Een totale ontwikkeling van elk kind - hoofd, hart en handen - vinden we belangrijk. We helpen kinderen hun talenten te ontdekken en die te gebruiken.

Positief school- en klasklimaat

Door het creëren van een positief school- en klasklimaat willen we bekomen dat elk kind zich goed voelt en graag naar school komt, het welbevinden van elk kind zorgt mee voor een optimale ontwikkeling. Door een gedifferentieerde aanpak krijgt elk kind de kans om te ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden. Nieuwe moderne werkvormen, integratie van nieuwe media, cultuur en sport, leren samenwerken, leeruitstappen en kinderen milieubewust maken, vinden we belangrijk.

Brede basiszorg

Een brede basiszorg staat voor een blijvende bekommernis om aan alle leerlingen optimale kansen te bieden. Deze zorg beperkt zich niet alleen tot het verstandelijke, maar richt zich op alle ontwikkelingsdomeinen voor kinderen. Voor kinderen die in hun ontwikkeling of leren bedreigd zijn, nemen we als school doelgerichte initiatieven. Door regelmatig tijd te maken voor overleg met zorgteam, CLB, ouders en externen, krijgt elk kind de gepaste hulp.

Omdat we kwaliteitsvol willen werken trachten we ons voortdurend bij te scholen.
Onze topprioriteit: gelukkige kinderen die hun weg vinden in onze huidige maatschappij !

VOOR & NASCHOOLSE OPVANG

De voor- en naschoolse opvang gaat in vanaf de eerste schooldag, dus vanaf dinsdag 1 september 2015. Het lokaal van de voor- en naschoolse opvang kan u vinden in de kelder van de lagere school.

- Voorschoolse opvang :
ma./di./wo./do./vr. vanaf 7u.30 tot 8u.15

- Naschoolse opvang :
- ma./di./do./vr. van 15u.30 tot 16u.45
- wo. van 11u.50 tot 12u.30

Prijs :
- voorschoolse opvang : 1,53 euro (1,14 euro*)
- naschoolse opvang :
- van 15u.30 tot 16u.15 : 1,02 euro (0,76 euro*)
- van 16u.15 tot 16u.45 : 1,02 euro (0,76 euro*)
- woensdag : 1,02 euro (0,76 euro*)
* sociaal tarief (vanaf tweede kind)

Indien er mensen zijn die opvang nodig hebben na 16u.45 en op schoolvrije dagen, kunnen ze terecht bij "Stekelbees" in de Karen Boomstraat (tel. 03/314 68 00). Het stadsbestuur zorgt voor het vervoer vanuit de school naar Stekelbees.

Extra info : De kinderen van de lagere school kunnen ook naar de "studie" tot 16u.10
Betaling via de schoolrekening.

INFOBROCHURE

Download de brochure door te klikken op het icoontje.

SCHOOLREGLEMENT

Download het reglement door te klikken op het icoontje.

INTERNAAT

We verwijzen u graag door naar de website van het internaat.